Poznaj perspektywę dr. inż. Andrzeja Ziółkowskiego, prezesa UDT

opowiedzianą w udzielonym dla PIPP wywiadzie zilustrowanym zdjęciem biznesowym wykonanym przez emhara.pl.

Cytat z portalu www.paliwa.pl fot. Michał Hara